Guangzhou Xingyu Audio Hardware

Tel: +86-13711010861                                                                                       Tel:+86-15915815533

Contacts: Mr.Wu  (Chinese language)                                                             Contacts: Mr.Gary (English language)

WeChat QC code:                                                                                               E-mail:gzxy_garyzeng91@yeah.net

                                                                                                                           WeChat QC code:    

                                                                                        


Home
Tel
Contact